Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh

Video: Nội soi k.vai may rách sụn viền trên SLAP

Đây là kỹ thuật được cho là duy nhất hữu hiệu để điều trị tổn thương sâu bên trong khớp vai gây đau và yếu tay, mà phương pháp mổ mở trước đây khó thực hiện được.

labral-tear.jpg


http://www.bacsianh.com/data/downloads/2009/slap_1.wmv
Rách sụn viền trên khớp vai


� 2008 -2023  Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh