Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh

Nơi công tác

Bộ môn Y học Thể thao, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

86/2 Thành Thái  F.12, Q.10 TP.HCM

www.pnt.edu.vn

 

Khoa Y học Thể thao, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM

88 Thành Thái F.12, Q.10 TP.HCM

http://www.benhvien115.com.vn/

 


� 2008 -2022  Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh