Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh

Video: Nội soi may rách sụn viền khớp vai gây trật khớp vai tái hồi

Đây là kỹ thuật hiện đại phổ biến khắp thế giới và hơn 5 năm qua tại Việt nam thay thế cho phương pháp mổ mở kinh điển trong điều trị hiệu quả chứng trật khớp vai tái hồi. BS. Trọng Anh là phẫu thuật viên tiên phong và hàng đầu của Việt nam trong lĩnh vực này

bulky_knot.jpg

1.   Xác định sụn viền rách và độ lỏng bao khớp.

2.   Dùng lưỡi cắt làm mới bờ trước xương ổ chảo và sụn viền bao khớp bị tróc rách.

3.   Bóc tách giải phóng sụn viền bao khớp dính phía trước trong xương ổ chảo.

4.   Xác định vị trí để bắt chỉ neo trên bờ trước ổ chảo.

5.  Móc đâm sụn viền bao khớp bằng dụng cụ chuyên dụng.

6.  Luồn chỉ trung gian, kéo chỉ neo xuyên qua sụn viền bao khớp.

7.  Tiến hành cột chỉ qua nội soi cố định sụn viền bao khớp vào xương ổ chảo.

8.  Kiểm tra độ vững chỗ may và các mối chỉ.

9.  Làm nghiệm pháp kiểm tra độ vững chắc của khớp ổ chảo-cánh tay.

 


http://www.bacsianh.com/data/downloads/2010/bankart.wmv
BANKART.wmv


� 2008 -2023  Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh